Upit amplituda, pronađeno natuknica: 71

amplituda

amplituda (lat. amplitudo: obujam, veličina). 1. Širina, raspon, opseg. 2. U fizici, maksimalan pomak ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

Arafursko more

Arafursko more, rubno more Tihog oceana, između Australije i Nove Gvineje; obuhvaća 1 037 000 km2. Najveća ...

Arapsko more

Arapsko more, rubno more Indijskog oceana, između Dekanskog poluotoka na istoku te Arapskog poluotoka ...

Besselove funkcije

Besselove funkcije [bε'səl~] (po Friedrichu Wilhelmu Besselu), funkcije koje se javljaju pri rješavanju ...

Bijelo more

Bijelo more (Beloe more/Белое море [b’e'łəjə mo'r’i]), rubno more Arktičkoga oceana, između poluotokâ ...

Biskajski zaljev

Biskajski zaljev (španj. Golfo de Vizcaya, franc. Golfe de Gascogne, ant. Mare Cantabricum [ma're kanta'brikum]), ...

Crno more

Crno more, najistočniji dio Sredozemnoga mora; obuhvaća 453 000 km2. Prostire se između Europe i Azije. ...

diskriminator

diskriminator (kasnolat. discriminator: koji razlučuje, razlučitelj), elektronski sklop koji razlučuje ...

Egejsko more

Egejsko more, dio Sredozemnoga mora između Balkanskoga poluotoka (Grčka) na zapadu i sjeveru, Male Azije ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8