Upit anali, pronađeno natuknica: 36

anali

anali (lat. annales: ljetopisi), zapisi o glavnim povijesnim događajima, bilježeni kronološkim redom; ...

Medicinski anali

Medicinski anali, znanstveno-stručni časopis što ga je izdavala Jedinica za znanstveni rad Kliničke ...

Acta clinica Croatica

Acta clinica Croatica [a:'kta kli:'nika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis KBC »Sestre milosrdnice« ...

Balović, Andrija

Balović, Andrija, hrvatski povjesničar i pisac (Perast, 18. V. 1721 – Perast, 28. VII. 1784). Sjemenište ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Does, Jan van der

Does [dus], Jan van der, nizozemski general i humanist (Noordwijk, 5. XII. 1545 – Hag, 8. X. 1604). ...

Enije, Kvint

Enije, Kvint (latinski Quintus Ennius [kwi:'ntus e'n:i·us]), rimski književnik (Rudija, danas Rugge, ...

Fanije, Gaj

Fanije, Gaj (latinski Gaius Fannius [ga:'i·us fa'n:i·us]), rimski povjesničar i političar (II. st. pr. Kr.). ...

Fenestela

Fenestela (latinski Fenestella [feneste'l:a]), rimski povjesničar i antikvar (?, I. st. pr. Kr. – ?, ...

Galerija Antuna Augustinčića

Galerija Antuna Augustinčića, muzejska ustanova nastala u Klanjcu 1970., kada je Antun Augustinčić, ...

(1)  2  3  4