Upit analiza podataka, pronađeno natuknica: 24

analiza podataka

analiza podataka, tehnika kojom se iz kvantitativnih podataka dobivaju novi kvantitativni pokazatelji ...

Heckman, James Joseph

Heckman [he'kmən], James Joseph, američki ekonomist (Chicago, 19. IV. 1944). Doktorirao je ekonomiju ...

stanica

stanica, osnovna građevna, funkcionalna i reprodukcijska jedinica života; najniža organizacijska razina ...

analitička kemija

analitička kemija, kemijska disciplina koja prirodoznanstvenim metodama prikuplja, obrađuje i tumači ...

Bošković, Ruđer Josip

Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). ...

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

faktorska analiza

faktorska analiza, skup matematičko-statističkih postupaka koji omogućuju da se u većem broju varijabli, ...

glagoljaštvo

glagoljaštvo, karakterističan segment hrv. kulture, dominantan u sr. vijeku, koji čine: glagoljičko ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

hidrologija

hidrologija (hidro- + -logija), znanost koja proučava vode iznad i ispod Zemljine površine i pritom ...

(1)  2  3