Upit analogan, pronađeno natuknica: 23

analogan

analogan (grč. ἀνάλογος: razmjeran). 1. Sličan, podudaran, srodan, odgovarajući. 2. Svojstven sustavu ...

alunit

alunit (franc. alunite, od alun < lat. alumen: alaun), heksagonski mineral, KAl3(SO4)2(OH)6, obično ...

atomski laser

atomski laser, uređaj koji proizvodi snop koherentnih atoma iz Bose-Einsteinova kondenzata, posebnoga ...

digitalan

digitalan (engl. digital, od digit: prst; znamenka < lat. digitus: prst). 1. Koji se odnosi na prste ...

epilepsija

epilepsija (grč. ἐπıληψία: napadaj) (padavica, »sveta bolest«), zajednički naziv za poremećaje označene ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

geografija

geografija (geo- + -grafija) (uvriježeno zemljopis), znanost koja proučava površinu Zemlje, odnosno ...

hiperploha

hiperploha (hiper- + ploha), element višedimenzijskoga prostora, analogan dvodimenzijskim plohama. ...

Horvitz, Robert Howard

Horvitz [hɔ:'ɹvic], Robert Howard, američki biolog (Chicago, 8. V. 1947). Diplomirao (1972) i doktorirao ...

James Bond

James Bond [62721ẹimz bɔnd], fikcijski junak serije romana, igranih filmova, televizijskih i radijskih drama, ...

(1)  2  3