Upit anglezit, pronađeno natuknica: 2

anglezit

anglezit, rompski mineral, olovni sulfat, PbSO4, jaka sjaja, bjelkastožute do smeđe boje. Najčešće nastaje ...

olovo

olovo, simbol Pb (lat. plumbum), kemijski element (atomski broj 82, relativna atomska masa 207,2), ima ...