Upit animizam, pronađeno natuknica: 15

animizam

animizam (lat. anima: duša), vjerovanje da u prirodi postoje samostalna duševna ili duhovna bića koja ...

Algonkini

Algonkini (algonkinski algumaking: gdje se lovi harpunom), indijanska plemena u Sjevernoj Americi koja ...

Atapaski

Atapaski, sjevernoamerički Indijanci koji govore jezicima istoimene jezične porodice. Izvorno rašireni ...

Bog

Bog (grč. ϑεός, theós, lat. Deus, sanskrt. bhagas, semitski El, Elohim, hebr. Jahve, arap. Allah), sveto, ...

Cree

Cree [kri:], sjevernoamerički (kanadski) Indijanci iz algonkinske jezične porodice. Dijelili su se na ...

Čukči

Čukči, paleosibirski narod (vlastiti naziv Luoravetlan: pravi ljudi). Oko 16 000 pripadnika živi pretežno ...

Dajaci

Dajaci (po imenu jednoga plemena iz zap. Bornea, Orang dajak: ljudi iz unutrašnjosti), skupina plemena ...

Jakuti

Jakuti, turkijski narod (sami se nazivaju Saha, a ime Jakuti Rusi su u XVII. st. preuzeli od Evenka) ...

Makua

Makua, narod u Mozambiku (između rijeka Lugende i Zambezija) te u susjednim područjima Tanzanije i Malavija; ...

maska

maska (njem. Maske < franc. masque, prema tal. maschera, gornjotal. mascara < kasnolat. i srednjovj. ...

(1)  2