Upit antologija, pronađeno natuknica: 142

antologija

antologija (grč. ἀνϑολογία: branje cvijeća; izbor pjesama, izreka ili proznih tekstova, od grč. ἄνϑος: ...

Anthologia Graeca

Anthologia Graeca [antolo'gi·a gre:'ka] (latinski: Grčka antologija), zbirka grčkih epigrama i kratkih ...

Anthologia Latina

Anthologia Latina [antolo'gi·a ~ti:'~] (latinski: Latinska antologija), zbirka od oko 380 kraćih latinskih ...

Abul Faradž al-Isfahani

Abul Faradž al-Isfahani (arap. Abū ’l-Farağ al-Isfahānī [a'bu: lfa'ra62721 alisfaha:'ni:]) (pravo ime ‘Alī ...

Agatija

Agatija (zvan Skolastik, grčki Ἀγαϑίας Σχολαστιϰός, Agathías Skholastikόs, latinizirano Agathias Scholasticus), ...

Andonovski, Venko

Andonovski [ando' ̴], Venko, makedonski književnik i književni teoretičar (Kumanovo, 30. V. 1964). Diplomirao ...

Antico da Montona, Andrea

Antico da Montona [anti:'ko ~ monto:'na], Andrea (Andrija Motovunjanin, Anticho, Antigo, Antiquo, Antiquus), ...

Appendini, Urban

Appendini [ap:endi:'ni], Urban, pedagog i latinski pjesnik (Poirino, Italija, 18. III. 1777 – Zadar, ...

Arland, Marcel

Arland [aʀl8118'], Marcel, francuski književnik i kritičar (Varennes-sur-Amance, 5. VII. 1899 – Saint-Sauveur-sur-École, ...

Aub, Max

Aub [ạub], Max, španjolski književnik (Pariz, 2. VI. 1903 – Ciudad México, 23. VII. 1972). Pripovjedač, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >