Upit antropologija, pronađeno natuknica: 63

antropologija

antropologija (antropo- + -logija), znanost univerzalne predmetnosti, proučava čovjeka, njegovu povijesnu ...

arheološka antropologija

arheološka antropologija, antropološka disciplina koja analizom skeletnih ostataka davnih populacija ...

biološka antropologija

biološka antropologija (bioantropologija), populacijska biologija čovjeka; uže stručno područje antropologije, ...

ekološka antropologija

ekološka antropologija, znanstvena disciplina koja proučava odnos čovjeka i njegove ekološke niše. Postoje ...

filozofska antropologija

filozofska antropologija, filoz. disciplina koja postavlja pitanje o čovjeku s obzirom na njegovu bit ...

fizička antropologija

fizička antropologija (biološka antropologija, biologija čovjeka), uže stručno područje antropologije ...

fiziološka antropologija

fiziološka antropologija (ergonomska antropologija), grana antropologije koja nastoji objasniti adaptacije ...

genetička antropologija

genetička antropologija, grana antropologije koja proučava genetičku varijabilnost ljudskih populacija ...

geografska antropologija

geografska antropologija →  antropogeografija ...

kulturna antropologija

kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost ...

(1)  2  3  4  5  6  7