Upit apatit, pronađeno natuknica: 6

apatit

apatit (njem. Apatit, od grč. ἀπάτη: prijevara, varka, jer ga se lako zamijeni s drugim mineralima), ...

fosfatne taložine

fosfatne taložine (fosforiti, oblutični fosfati), sitnozrna mješavina različitih kalcijevih fosfata ...

Kanadski štit

Kanadski štit (Laurentijski štit), stara kristalična masa u sjevernom dijelu sjevernoameričkog kopna, ...

Kola

Kola [ko'lə] (ruski Kol’skij poluostrov/Кольский полуостров), poluotok na krajnjem sjeverozapadu europskog ...

Mohs, Friedrich

Mohs [mo:s], Friedrich, njemački mineralog (Gernrode, Anhalt, 29. I. 1773 – Agordo, Italija, 29. IX. 1839). ...

prapor

prapor (prpor, les), pleistocenski sediment nastao posredovanjem vjetra u periglacijalnim prostorima. ...