Upit aproksimacija, pronađeno natuknica: 21

aproksimacija

aproksimacija (srednjovj. lat. approximatio: približenje). 1. Približnost. 2. U matematici, određivanje ...

nulta aproksimacija

nulta aproksimacija, općenit izraz za označivanje minimalnoga dijela koji izražava ili objašnjava veću ...

Born, Max

Born [bɔrn], Max, njemački fizičar (Wrocław, 11. XII. 1882 – Göttingen, 5. I. 1970). Doktorirao (1907) ...

ergomehanika

ergomehanika ili ergonomijska mehanika (ergo- + /-nomijski/ + mehanika), primijenjena mehanika na općim ...

Fermijev plin

Fermijev plin, model elektronskog plina u metalima što ga tvore elektroni koje atomi u kristalnoj rešetki ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

fizikalna geodezija

fizikalna geodezija, dio geodezije koji se bavi istraživanjem Zemljina polja sile teže radi određivanja ...

Fok, Vladimir Aleksandrovič

Fok, Vladimir Aleksandrovič, ruski znanstvenik, fizičar (Sankt Peterburg, 22. XII. 1898 – Lenjingrad, ...

Gauss, Carl Friedrich

Gauss (njemački Gauß) [gạus], Carl Friedrich, njemački matematičar i astronom (Braunschweig, 30. IV. 1777 ...

jednolikost

jednolikost, svojstvo nekih matematičkih objekata da je u promatranome području dovoljan jedan te isti ...

(1)  2  3