Upit apstrahirati, pronađeno natuknica: 2

apstrahirati

apstrahirati (njem. abstrahieren < lat. abstrahere: odvući; izdvojiti). 1. Izvoditi apstrakciju, dolaziti ...

algebarska lingvistika

algebarska lingvistika, dio matematičke lingvistike. Moderna (apstraktna) algebra bavi se objektima, ...