Upit araka��a, pronađeno natuknica: 3

digitalni tisak

digitalni tisak, vrsta tiskarske tehnike kojom se informacija (tekst, slika) grafički obrađuje i priprema ...

knjigoveštvo

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje, koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo ...

rizma

rizma (arap.: svežanj), stara pakovinska jedinica za papir u listovima, različitih vrijednosti, nekada ...