Upit areopag, pronađeno natuknica: 5

areopag

areopag, vijeće u antičkoj Ateni, nazvano po brežuljku Areopagu (grč. Ἄρεıος πάγος, Áreios págos), zapadno ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

efeti

efeti (grč. ἐφέταı: sudački kolegij), u antičkoj Ateni od Drakonova doba, zbor od 51 izabranog suca ...

Fourier, Charles

Fourier [fuʀjẹ'], Charles, francuski filozof i ekonomist (Besançon, 7. IV. 1772 – Pariz, 10. X. 1837). ...

urbanizam

urbanizam (franc. urbanisme, prema lat. urbanus: gradski) (gradogradnja), planiranje, projektiranje, ...