Upit argument, pronađeno natuknica: 27

argument

argument (lat. argumentum). 1. Dokaz, rasuđivanje zasnovano na činjenicama kako bi se dokazala ili ...

Alkman

Alkman (grčki Ἀλϰμάν, Alkmán), grčki lirski pjesnik (Mesoa u Lakoniji ili Sard u Lidiji, kraj VII. st. pr. Kr.). ...

aplikativna konstrukcija

aplikativna konstrukcija (prema lat. applicare: približiti, dodati), gramatička konstrukcija u kojoj ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

element putanje

element putanje (element staze, orbitalni element), veličina koja opisuje putanju svemirskoga tijela ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

Frege, Gottlob

Frege [fre:'gə], Gottlob, njemački logičar, matematičar i filozof (Wismar, 8. XI. 1848 – Bad Kleinen, ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

funkcija kompleksne varijable

funkcija kompleksne varijable, funkcija kojoj je argument z kompleksna varijabla z = x + iy. Funkcija ...

(1)  2  3