Upit arijanizam, pronađeno natuknica: 6

arijanizam

arijanizam (arijanstvo), kršćanska hereza (IV–VI. st.), proizašla iz nauka o Trojstvu aleksandrijskoga ...

Antiohija (Turska)

Antiohija (grčki Ἀντıόχεıα, Antiókheia), antički grad na Orontu, za Seleukida glavni grad Sirije; danas ...

hereza

hereza (grč. αἵρεσıς: zauzeće; izbor, naklonost), općenito, naučavanje, pogled ili odnos različit od ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

Trojstvo

Trojstvo (Presveto Trojstvo, lat. Trinitas / Sanctissima Trinitas, grč. Tριάς), u kršćanstvu, vjerska ...

Vandali

Vandali, istočnogermanski narod. Isprva vjerojatno naseljeni na baltičkoj obali, u I. st. obitavali ...