Upit armiranje, pronađeno natuknica: 5

armiranje

armiranje (franc. armer < lat. armare: naoružati, opremiti). 1. U vojništvu, prvotno naoružavanje, ...

armatura

armatura (lat.: naoružanje, oprema, snast). 1. U tehnici općenito, materijal koji čvrsto povezan s ...

beton

beton (franc. béton < starofranc. betun: blato, šljunak, drobljenac < lat. bitumen), građevni materijal ...

nosač, građevni

nosač, građevni, nosivi sklop koji prenosi opterećenje preko jednog ili više raspona na potpore (ležaje). ...

staklena vlakna

staklena vlakna, umjetna vlakna dobivena iz rastaljenoga stakla (taline) izvlačenjem niti i namatanjem ...