Upit aromatski spojevi, pronađeno natuknica: 16

aromatski spojevi

aromatski spojevi, velika skupina cikličkih organskih spojeva izrazite kemijske postojanosti (→  aromatičnost). ...

benzen

benzen (stariji naziv benzol) (prema njem. Benzoë: benzojeva smola < arap. luban ǧāwī: javanski tamjan), ...

derivat

derivat (lat. derivatum: izvedeno). 1. U lingvistici, izvedena riječ, izvedenica. 2. U kemiji, spoj ...

propolis

propolis (grčki πρόπολις), žutozelena do smeđa ili tamnocrvena smola, gorka okusa, mirisa po balzamu, ...

aldehidi

aldehidi (kratica od lat. Alcoholus dehydrogenatus: dehidrogenirani alkohol), organski spojevi s jednovalentnom ...

amini

amini (am[onijak] + -in), organski spojevi koji nastaju zamjenom jednoga (primarni amini), dvaju (sekundarni ...

aromatičnost

aromatičnost (kasnolat. aromaticus: mirisan, aromatičan), svojstvo nekih cikličkih konjugiranih poliena ...

ciklički spojevi

ciklički spojevi (lat. cyclicus < grč. ϰυϰλıϰός: kružni), organski kemijski spojevi koji u svojim molekulama ...

fenantren

fenantren (fen[il] + antr[ac]en), aromatski ugljikovodik s tri kondenzirane benzenske jezgre, C14H10, ...

fenoli

fenoli (franc. phénol, od grč. φαίνεıν: svijetliti, sjati), aromatski organski spojevi s jednom ili ...

(1)  2