Upit astigmatizam, pronađeno natuknica: 6

astigmatizam

astigmatizam (a1- + grč. στıγμή: točka). 1. U optici, aberacija koja nastaje zbog nemogućnosti određenog ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

ametropija

ametropija (al- + metro- + -opija), pogrješka optičkoga sustava oka, koji stvara oštru sliku predmeta ...

anastigmat

anastigmat (ana- + grč. στίγμα: ubod, točka, znak), fotografska leća konstruirana tako da se izbjegne ...

oftalmometrija

oftalmometrija (grč. ὀφϑαλμός: oko + -metrija), određivanje rožnične zakrivljenosti. Primjenjuje se ...

Young, Thomas

Young [jʌŋ], Thomas, engleski fizičar, liječnik i egiptolog (Milverton, 13. VI. 1773 – London, 10. V. 1829). ...