Upit asurbanipal, pronađeno natuknica: 8

Asurbanipal

Asurbanipal →  ašurbanipal ...

Ašurbanipal

Ašurbanipal (asirski Aššurbanapli, grčki Σαρδανάπαλος, Sardanápalos), asirski kralj od 668. do 627. pr. Kr.; ...

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

Babilon

Babilon (hebrejski Bābel, akadski Bab-ili: dveri gospodnje), ruševine drevnoga grada, prijestolnice ...

Čoga Zanbil

Čoga Zanbil (Tchogha Zanbil, perzijski Čoġā Zanbīl), ruševine prastarog elamitskoga grada Dur Untaša ...

Elam

Elam (elamski Ha[l]tamti, akadski Elamtu), biblijsko ime za staru državu u Prednjoj Aziji, sjeveroistočno ...

Niniva

Niniva (akadski Ninua, hebr. Nineve), drevni mezopotamski grad na lijevoj obali Tigrisa, nedaleko od ...

Suza (Iran)

Suza (Susa, elamski Šušan), stara elamska prijestolnica (III. tisućljeće pr. Kr.); danas ruševine u ...