Upit atmosferska fronta, pronađeno natuknica: 5

atmosferska fronta

atmosferska fronta, granična ploha između dviju zračnih masa različitih svojstava. Najlakše se uočava ...

hladna fronta

hladna fronta, atmosferska fronta koja se premješta tako da hladniji zrak prodire prema toplijem, potiskuje ...

okludirana fronta

okludirana fronta (okluzija), u meteorologiji, složena atmosferska fronta koja nastaje kada hladna fronta ...

stacionarna fronta

stacionarna fronta (prema kasnolat. stationarius: čvrst, nepomičan), u meteorologiji, atmosferska fronta ...

topla fronta

topla fronta, atmosferska fronta koja se premješta tako da topliji zrak potiskuje hladni zrak, podižući ...