Upit atomizam, pronađeno natuknica: 8

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

biheviorizam

biheviorizam (amer. engl. behaviorism, od behavior: ponašanje). 1. Radikalni pravac objektivne psihologije ...

Epikur

Epikur (grčki Ἐπίϰουρος, Epíkouros), grčki filozof (Sam, 341. pr. Kr. – Atena, oko 271. pr. Kr.). Prvu ...

Gassendi, Pierre

Gassendi [gas63338di'], Pierre (pravo ime Pierre Gassend), francuski filozof, matematičar, astronom i fizičar ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

Leukip (grčki filozof)

Leukip (grčki Λεύϰıππος, Leúkippos), grčki filozof (Milet ili Abdera, oko 450. pr. Kr.). Drži se utemeljiteljem ...