Upit atomska jezgra, pronađeno natuknica: 14

atomska jezgra

atomska jezgra →  atom; nuklearna fizika ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

elektronski uhvat

elektronski uhvat, inverzni β (beta) proces kao dio temeljnoga slabog međudjelovanja elementarnih čestica, ...

emisija

emisija (lat. emissio). 1. Izdavanje, odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova emisija ...

energijsko stanje

energijsko stanje, stanje fizikalnoga sustava definirano njegovom ukupnom energijom (planetni sustav, ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

nuklearna fizika

nuklearna fizika, grana fizike koja proučava građu atomske jezgre i s njom povezane procese: fisiju, ...

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

(1)  2