Upit atomska optika, pronađeno natuknica: 5

atomska optika

atomska optika, grana atomske i molekularne fizike u kojoj se primjenom međudjelovanja atoma i laserske ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

magnezij

magnezij (srednjovj. lat. magnesia, prema imenu maloazijskog grada Magnesia ad Sipylum), simbol Mg (lat. ...