Upit autizam, pronađeno natuknica: 4

autizam

autizam (njem. Autismus, prema grč. αὐτός: sam, glavom), težak doživotni poremećaj što ga karakterizira ...

muzikoterapija

muzikoterapija (muzika + -terapija), uporaba glazbenog zvukovlja radi ostvarenja boljega fizičkoga, ...

shizofrenija

shizofrenija (njemački Schizophrenie, od shizo- + -frenija), skupina duševnih bolesti koje pripadaju ...

Tinbergen, Nikolaas

Tinbergen [ti'nbεrxə], Nikolaas, nizozemski zoolog i etolog (Hag, 15. IV. 1907 – Oxford, 21. XII. 1988). ...