Upit autogir, pronađeno natuknica: 3

autogir

autogir (autožir) (auto- + grč. γῦρος: krug), letjelica teža od zraka (→ aerodin) koja uzgon stvara ...

aerodin

aerodin (engl. aerodyne, od aero- + grč. δύναμις: sila, snaga), zračna letjelica teža od zraka, koja ...

letjelice, zračne

letjelice, zračne, naprave koje se same mogu održavati u zraku i kretati se njime. Dijele se na letjelice ...