Upit automatska obradba podataka, pronađeno natuknica: 4

automatska obradba podataka

automatska obradba podataka (kratica AOP), naziv za informatičku djelatnost kakva se do pojave osobnih ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

informatika

informatika (franc. informatique, od inform[ation électronique et autom]atique: elektronička i automatska ...

obradba podataka

obradba podataka, upisivanje, organizacija, prijenos, pohrana, pronalaženje, analiza i transformacija ...