Upit autooksidacija, pronađeno natuknica: 2

autooksidacija

autooksidacija (auto- + oksidacija), spontano reagiranje s atmosferskim kisikom bez visokih temperatura ...

radikal

radikal (njem. Radikal < franc. i engl. radical, prema kasnolat. radicalis: korijenski; temeljit). 1. ...