Upit azimut, pronađeno natuknica: 15

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Castellani, Enrico

Castellani [kastel:a:'ni], Enrico, talijanski slikar (Castelmassa, 4. VIII. 1930 – Celleno, 1. XII. 2017). ...

Ebsenove tablice

Ebsenove tablice [e'bsən~], azimutne tablice njemačkoga autora Juliusa Ebsena (prvo izdanje 1896). Izrađene ...

jug

jug, točka na pravom (astronomskome) horizontu koja je najbliža južnome nebeskom polu; u astronomiji ...

kutna udaljenost

kutna udaljenost (znak θ), udaljenost između dviju točaka mjerena s pomoću kuta između dviju zraka koje ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

nebeska sfera

nebeska sfera, sfera koju promatrač zamišlja oko sebe na proizvoljno velikoj udaljenosti i na koju, ...

ortodromski trokut

ortodromski trokut, astronomski ili paralaktički trokut, kojemu su na vrhovima promatrani objekt nebeske ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

(1)  2