Upit azo-bojila, pronađeno natuknica: 6

azo-bojila

azo-bojila (prema franc. azote: dušik), organska sintetska bojila koja sadrže najmanje jednu azo-skupinu, ...

azo-spojevi

azo-spojevi (prema franc. azote: dušik), velika skupina intenzivno obojenih organskih spojeva koji sadrže ...

bojila

bojila, organske tvari koje se upotrebljavaju za bojenje tekstila, kože, krzna, papira, polimernih materijala ...

diazonijeve soli

diazonijeve soli, bezbojni diazo-spojevi koji sadrže anione (X) anorganskih kiselina, najčešće kloride, ...

diazo-spojevi

diazo-spojevi (di- + azo-, od franc. azote: dušik), organski spojevi u kojima je skupina –N2 vezana ...

kopulacija

kopulacija (lat. copulatio; kupliranje), spajanje, vezivanje, povezivanje; spoj; spolno udruživanje, ...