Upit bahaizam, pronađeno natuknica: 2

bahaizam

bahaizam →  behaizam ...

behaizam

behaizam ili bahaizam (prema arap. bahā’: sjaj), moderni religijski pokret u islamu; razvio se iz perzijskog ...