Upit bakelit, pronađeno natuknica: 3

bakelit

bakelit, polimerni materijal (nazvan po Leu Hendriku Baekelandu, belgijsko-američki kemičar koji ga ...

formaldehid

formaldehid (lat. acidum formicum: mravlja kiselina + aldehid) (metanal), najjednostavniji aldehid, ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...