Upit bakterije, pronađeno natuknica: 180

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

dušične bakterije

dušične ili nitrogene bakterije, različite vrste bakterija iz reda pravih bakterija, por. Bacteriaceae, ...

AB kultura

AB kultura (akronim od A[cidophilus] + B[ifidobacterium]), ime fermentirana mliječnog proizvoda dobivena ...

acidofil

acidofil (lat. acidum: kiselina + -fil), mliječni proizvod od homogeniziranog, toplinski obrađenog mlijeka, ...

acidofilan

acidofilan (lat. acidum: kiselina + -filan), koji podnosi kiseline ili kiselu sredinu, npr. acidofilne ...

aerosoli

aerosoli (aero- + sol), suspenzije čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 μm ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

alergija

alergija (alo- + grč. ἔργον: djelo), preosjetljivost organizma na određene tvari (alergeni) na koje ...

Amesov test

Amesov test [ẹims~] (po američkom biokemičaru Bruceu Nathanu Amesu), biotest kojim se određuje mutagenost ...

anabioza

anabioza (grč. ἀναβίωσıς: ponovno oživljavanje), sposobnost nekih biljnih i životinjskih organizama ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >