Upit balista, pronađeno natuknica: 3

balista

balista (lat. ballista, prema grč. βαλλίζω: izbacujem), rimska bacačka sprava, bacač kamenja (okovanih ...

baleštar

baleštar (balistir) (tal. balestra < lat. ba[l]lista: balista, prema grč. βαλλίζω: izbacujem) →  samostrel ...

katapult

katapult (njem. Katapult < lat. catapulta < grč. ϰαταπέλτης: bacalo, bacač). 1. U vojnoj tehnici, naziv ...