Upit balkanizmi, pronađeno natuknica: 6

balkanizmi

balkanizmi, zajednička obilježja više jezika koji se govore na jugoistočnom europskom poluotoku. Osobito ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

balkanski jezici

balkanski jezici, skupina jezika koji se govore na prostoru između Karpata i donjega Dunava, Crnoga, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...