Upit balon, pronađeno natuknica: 20

balon

balon (franc. ballon < tal. pallone: lopta, dijalektalno ballone), šuplja letjelica od lagana materijala, ...

meteorološki balon

meteorološki balon, balon s pomoću kojega se u visoke slojeve atmosfere uzdižu radiosonde i meteorološki ...

aerostat

aerostat (aero- + -stat), šuplja letjelica od lagana materijala, ispunjena toplim zrakom ili plinom ...

Andrée, Salomon August

Andrée [andre:'], Salomon August, švedski polarni istraživač i konstruktor letala (Gränna, 18. X. 1854 ...

balast

balast (niskonjem. Ballast < skandinavski barlast), teret kojim se opterećuje brod radi poboljšanja ...

balonstvo

balonstvo, disciplina športskog zrakoplovstva u kojoj natjecatelji nastoje balonom preletjeti što veću ...

balun

balun (balon) (tal. ballone, od ballare: plesati), folklorni ples u Istri. Parovi, pravilno raspoređeni ...

baraža

baraža (franc. barrage: brana), ustava, zapreka. – Sustav zapreka za sprječavanje prodora neprijateljskih ...

Bitov, Andrej Georgijevič

Bitov [b’i'təf], Andrej Georgijevič (Georgievič), ruski književnik (Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, ...

dazimetar

dazimetar (grč. δασύς: gust + -metar), aparat koji pokazuje promjenu gustoće zraka. Dazimetar je zapravo ...

(1)  2