Upit ban, pronađeno natuknica: 313

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

Ban Ki Moon

Ban Ki Moon [~ mun], južnokorejski diplomat (Chungju, 13. VI. 1944). Studirao međunarodne odnose na ...

Bán, Frigyes

Bán [ba:n], Frigyes, madžarski filmski redatelj (Košice, Slovačka, 19. VI. 1902 – Budimpešta, 30. IX. 1969). ...

Ban, Hrvoslav

Ban, Hrvoslav (pravo ime Dušan Lončarević; redovničko ime Kristijan), hrvatski književnik (Stobi, Makedonija, ...

Ban, Matija

Ban, Matija, književnik (Petrovo Selo kraj Dubrovnika, 16. XII. 1818 – Beograd, 14. III. 1903). Filozofiju, ...

Ban, Nenad

Ban, Nenad, hrvatski molekularni biolog (Zagreb, 3. V. 1966). Diplomirao molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom ...

agrarna reforma

agrarna reforma, pojam s dva značenja. Prvotno je označivao zahvate što su ih provodile države radi ...

Aka

Aka (Acha, Agha, Acsa, Ača), slavonska plemićka obitelj ugarskoga podrijetla. Od prve polovice XIV. st. ...

Ákos

Ákos [α:'koš] (Akoš, Acus), plemićki rod. Podrijetlom iz Ugarske; pojavljuje se u XII. st. Rod je bio ...

Alapić

Alapić (Alaphy, Alapy), ugarska plemićka obitelj koja se u Ugarskoj spominje od XIII. st., a od polovice ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|