Upit banovina, pronađeno natuknica: 31

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), područje jugozapadno od Siska u sastavu Sisačko-moslavačke ...

banovina

banovina (banat), područje pod banovom upravom. U širem smislu, može biti identična kraljevstvu (npr. ...

Banovina Hrvatska

Banovina Hrvatska, oblik teritorijalne samouprave glavnine hrvatskih krajeva u Kraljevini Jugoslaviji ...

Jajačka banovina

Jajačka banovina, srednjovjekovna vojna i upravno-teritorijalna jedinica Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva ...

Mačvanska banovina

Mačvanska banovina, srednjovjekovna vojna i upravno-teritorijalna jedinica Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva ...

Srebrenička banovina

Srebrenička banovina, srednjovjekovna i novovjekovna vojna i upravno-teritorijalna jedinica Hrvatsko-Ugarskoga ...

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

Banska krajina

Banska krajina, povijesni naziv za područje između Kupe, Save i Une, od Karlovca do Ivanića, koje je ...

baptisti

baptisti (grč. βαπτίζεıν: uranjati, krstiti), kršćanska sljedba koja odbacuje krštenje djece, a priznaje ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

(1)  2  3  4