Upit bastia, pronađeno natuknica: 5

Bastia

Bastia (franc. [bastja']), grad i luka na sjeveroistočnoj obali Korzike, upravno središte departmana ...

Benedetti, Vincent

Benedetti [~dεti'], Vincent, francuski diplomat (Bastia, 29. IV. 1817 – Pariz, 28. III. 1900). U diplomatskoj ...

Korzika

Korzika (francuski Corse [kɔʀs]), francuski otok u Sredozemnome moru; 8680 km2, 305 674 st. (2009). ...

Osservatore Romano L’

Osservatore Romano, L’ [los:ervato:'re roma:'no], službene dnevne novine Svete Stolice na talijanskom ...

Rinaldi, Angelo

Rinaldi [ʀinaldi'], Angelo, francuski pisac (Bastia, Korzika, 17. VI. 1940). Književni kritičar tjednika ...