Upit benzin, pronađeno natuknica: 28

benzin

benzin (njem. Benzin, prema Benzoë: benzojeva smola), tekuća zapaljiva smjesa lakohlapljivih ugljikovodika, ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

Cipar

Cipar (grčki Kipros/Kýpros, turski Kıbrıs; Republika Cipar, grčki Kipriaki Dimokratia/Kypriakḗ Dēmokratía, ...

crpna stanica

crpna stanica, postrojenje za podizanje tekućina s niže razine na višu. U vodoopskrbnom sustavu crpna ...

ispušni plinovi

ispušni plinovi, plinovi izgaranja goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottov, Dieselov, Wankelov ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

Ivanić-Grad

Ivanić-Grad, grad u zapadnoj Moslavini, 42 km jugoistočno od Zagreba; 9379 st. (2011). Leži na lijevoj ...

karbokemija

karbokemija (lat. carbo: ugljen + kemija), dio kemije koji se bavi kemijskim postupcima preradbe ugljena. ...

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

krekiranje

krekiranje (od engl. cracking: cijepanje), u preradbi nafte i petrokemijskoj proizvodnji, pretvorba ...

(1)  2  3