Upit besežiranje, pronađeno natuknica: 3

besežiranje

besežiranje, cijepljenje protiv tuberkuloze. Francuski bakteriolozi A. Calmette i C. Guérin uspjeli ...

Skrivaneli, Niko

Skrivaneli, Niko, hrvatski liječnik (Zaostrog, 18. VI. 1900 – Jelsa, 27. X. 1962). Završivši 1925. studij ...

tuberkuloza

tuberkuloza (lat. tuberculum: kvržica + -oza) (skr. TBC), zarazna bolest koja se javlja u sisavaca i ...