Upit bihevioralna terapija, pronađeno natuknica: 4

bihevioralna terapija

bihevioralna terapija, naziv za niz terapijskih postupaka i tehnika proizašlih iz zajedničke teorijske ...

biheviorizam

biheviorizam (amer. engl. behaviorism, od behavior: ponašanje). 1. Radikalni pravac objektivne psihologije ...

fobija

fobija (od grč. sufiksa -φοβıα: strah od, prema φοβέω: plašiti, tjerati), snažan, iracionalan strah ...

psihoterapija

psihoterapija (psiho- + terapija), zajednički naziv za tehnike i postupke u liječenju psihičkih i psihosomatskih ...