Upit bijeljenje, pronađeno natuknica: 21

bijeljenje

bijeljenje, postizanje bjeline i ljepšeg izgleda materijala, poluproizvoda i proizvoda uklanjanjem neugledne ...

biotekstilije

biotekstilije (bio- + njem. Textilien < lat. mn. textilia: tkana odjeća), nezaštićena oznaka za tekstilije ...

deterdžent

deterdžent (detergent) (lat. detergens, particip prezenta od detergere: brisati, skidati), u svakodnevnom ...

dezinsekcija

dezinsekcija (franc. désinsection, od dez- + insekt), uništavanje kukaca i njima srodnih paučnjaka i ...

formaldehid

formaldehid (lat. acidum formicum: mravlja kiselina + aldehid) (metanal), najjednostavniji aldehid, ...

hipokloriti

hipokloriti (hipo- + kloriti), soli hipokloraste kiseline, HOCl (prema Strohalu: hipokloritna kiselina). ...

kalcij

kalcij (lat. calx, genitiv calcis: vapno), simbol Ca (lat. calcium) kemijski element iz skupine zemnoalkalijskih ...

kalij

kalij (njem. Kalium, prema arap. al-qāli: lug, soda), simbol K (lat. kalium), kemijski element iz skupine ...

klor

klor (od grč. χλωρός: zelenkastožut), simbol Cl (lat. chlorum), kemijski element iz skupine halogenih ...

krom

krom (od grč. χρῶμα: boja), simbol Cr (lat. chromium), kemijski element iz skupine prijelaznih elemenata ...

(1)  2  3