Upit bilirubin, pronađeno natuknica: 6

bilirubin

bilirubin (lat. bilis: žuč + ruber: crven), žuta žučna boja (tetrapirol), nastaje kao proizvod razgradnje ...

bilirubinurija

bilirubinurija (bilirubin + -urija), pojava bilirubina u mokraći, što nije normalna pojava. Bubrezi ...

glukuronska kiselina

glukuronska kiselina (gluk[oza] + grč. οὖρον: mokraća), spoj koji nastaje metabolizmom glukoze. Spajanjem ...

jetra

jetra (novolat. hepar, lat. iecur, grč. ᾗπαρ), organ koji u životinja sudjeluje u razgradnji i asimilaciji ...

žuč

žuč, gusta žutozelena tekućina koja se stvara u jetrenim stanicama, a sudjeluje u probavi masti u dvanaesniku. ...

žutica (medicina)

žutica (ikterus), bolesno stanje nagomilavanja bilirubina u krvi i tkivu, zbog čega koža i vidljive ...