Upit binarni predmetak, pronađeno natuknica: 3

binarni predmetak

binarni ili kvazidecimalni predmetak, uobičajeni naziv i pripadni znak s određenom vrijednošću od 2n, ...

kilo-

kilo- (od grč. χίλıοı: tisuća). 1. Predmetak za tvorbu naziva višekratnika decimalnih mjernih jedinica ...

mega-

mega- (prema grč. μέγας: velik). 1. Predmetak (znak M) za tvorbu naziva višekratnika decimalnih mjernih ...