Upit biologija, pronađeno natuknica: 36

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

fizička antropologija

fizička antropologija (biološka antropologija, biologija čovjeka), uže stručno područje antropologije ...

stanična biologija

stanična biologija (biologija stanice), grana biologije koja istražuje stanice radi njihova cjelokupnoga ...

molekularna biologija

molekularna biologija, grana biologije koja biol. pojave tumači svojstvima molekula što izgrađuju živa ...

populacijska biologija

populacijska biologija, dio biologije koji proučava populacije organizama. S pomoću biologije naseljenosti ...

radiobiologija

radiobiologija (radio- + biologija) (radijacijska biologija), grana biofizike koja proučava djelovanje ...

agroekologija

agroekologija (agro- + ekologija), znanost koja proučava zahtjeve članova poljoprivredne životne zajednice ...

biološka antropologija

biološka antropologija (bioantropologija), populacijska biologija čovjeka; uže stručno područje antropologije, ...

citologija

citologija (cito- + -logija), grana biologije koja se bavi građom i funkcijama stanice. U istraživanju ...

defektologija

defektologija (lat. defectus: nedostatak + -logija), edukacijsko-rehabilitacijska znanost i rad s osobama ...

(1)  2  3  4