Upit bojna kola, pronađeno natuknica: 10

bojna kola

bojna kola, u starom vijeku, dvokolica s konjskom vučom, koja se rabila kao borbeno sredstvo; pojavila ...

carpentum

carpentum [karpe'ntum] (lat.), antička dvoprežna kola s dva kotača, natkrivena krovom; bojna kola Kelta ...

Hektor (religija)

Hektor (grč. Ἕϰτωρ, Héktōr), u grčkoj mitologiji, sin Prijamov i Hekubin, muž Andromahin i otac Astijanaksov. ...

Hiksi

Hiksi (grč. ̔ϒϰσώς, Hyksṓs), ime što ga je antička tradicija dala azijskim osvajačima Egipta potkraj ...

Kasiti

Kasiti ili Kosejci (akadski Kaššu), antički narod naseljen u brdovitom području zapadnog Irana. U drugoj ...

konj, domaći

konj, domaći (Equus caballus), udomaćena (pripitomljena) vrsta divljega konja. Tek se u novije doba ...

kvadriga

kvadriga (lat. quadrigae, za quadrijugae: četveropreg), u antičko doba, dvokolica s četiri konja upregnuta ...

šah (sport)

šah (perz. šāh: vladar, kralj, car), jedna od najstarijih i najraširenijih igara na ploči. Pravila ...

kola (prijevozno sredstvo)

kola, prijevozno sredstvo s kotačima koje se pokreće s pomoću životinjske vuče. Naziv kola upotrebljava ...

narodni plesovi

narodni ili folklorni plesovi, plesovi tradicijskih seoskih zajednica. Narodni plesovi odražavaju povijesne, ...

(1)