Upit bojna sjekira, pronađeno natuknica: 3

bojna sjekira

bojna sjekira, najstarije i najraširenije hladno oružje za blisku borbu. Sastoji se od dužeg ili kraćeg ...

avarsko-slavenska kultura

avarsko-slavenska kultura, srednjovjekovna kultura raširena uglavnom u Panoniji od druge polovice VI. ...

hladno oružje

hladno oružje, oružje kojega je ubojita sila mehanička. Dijeli se na blisko i daljinsko. Blisko služi ...