Upit brana, pronađeno natuknica: 116

brana (građevinarstvo)

brana, građevina izgrađena preko riječne doline ili korita radi iskorištavanja vodene mase; rjeđe se ...

brana (agronomija)

brana (drljača, zuba, zubača), poljodjelsko oruđe kojim se na tlu razbija pokorica, tlo sitni i poravnava ...

Asuanska brana

Asuanska brana, brana na rijeci Nilu uzvodno od Asuana, južni Egipat. Najveći je hidrotehnički objekt ...

Hooverova brana

Hooverova brana [hu:'vəɹ~] (engleski Hoover Dam, do 1947. Boulder Dam [bọu'ldəɹ dæm]), brana visoka ...

Albertov kanal

Albertov kanal (nizozemski Albertkanaal), kanal u sjeveroistočnoj Belgiji; dug 129 km. Dovršen 1939. ...

Argeş

Argeş [a'r62721eš], rijeka u južnoj Rumunjskoj, pritok Dunava; duga 327 km, porječje 12 550 km2. Izvire ...

Arizona

Arizona (engl. [ærizọu'nə]), savezna država u jugozapadnom dijelu SAD‑a; 295 276 km2, 6 392 017 st. ...

Asjut

Asjut (arapski Asyūṭ [asju:'t]), grad, upravno središte istoimenoga guvernata i pristanište na lijevoj ...

Atbara (rijeka)

Atbara [a'~], rijeka u sjeveroistočnoj Africi, pritok Nila; duga 805 km. Izvire u Etiopskome gorju sjeverno ...

baraža

baraža (franc. barrage: brana), ustava, zapreka. – Sustav zapreka za sprječavanje prodora neprijateljskih ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >