Upit bratstvo, pronađeno natuknica: 43

bratstvo

bratstvo, uža ili šira rodbinska veza među ljudima; društvena jedinica sastavljena od manjeg ili većeg ...

liberté, égalité, fraternité

liberté, égalité, fraternité [libεʀte' egalite' fʀatεʀnite'] (franc.: sloboda, jednakost, bratstvo), politička ...

Muslimansko bratstvo

Muslimansko bratstvo, vjersko-politička organizacija osnovana 1928. u Egiptu, pod vodstvom Hassana al-Banna ...

Predrafaelitsko bratstvo

Predrafaelitsko bratstvo ili predrafaeliti (engleski The Pre-Raphaelite Brotherhood), skupina engleskih ...

Adamović, Vicko

Adamović, Vicko, hrvatski kulturni povjesničar i pedagog (Dubrovnik, 20. III. 1838 – Dubrovnik, 9. I. 1919). ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Chédid, Andrée

Chédid [šedi'd], Andrée, francuska pjesnikinja i spisateljica libanonskoga podrijetla (Kairo, 20. III. 1920 ...

Draganići (plemićko bratstvo)

Draganići, plemićko bratstvo nastanjeno od srednjega vijeka u nekadašnjoj istoimenoj plemićkoj općini ...

Družba »Braće Hrvatskoga Zmaja«

Družba »Braće Hrvatskoga Zmaja«, hrvatsko bratstvo i kulturna udruga utemeljena na načelima prijateljstva, ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

(1)  2  3  4  5