Upit brazdanje, pronađeno natuknica: 4

brazdanje

brazdanje, segmentacija, proces (niz mitoza) kojim se oplođeno, odnosno aktivirano jaje dijeli u više ...

blastogeneza

blastogeneza (blasto- + -geneza), u biologiji, razmnožavanje nespolnim načinom, pupanjem, npr. kod mješinaca ...

blastula

blastula (znanstv. lat. < grč. βλαστός: klica), stadij u razvoju zametka mnogih mnogostaničnih životinja, ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...